Казанлък Инфо - Животът... такъв какъвто го познавате в .:www.kazanlak-bg.info:.

Дирекция "Бюро по труда" – Казанлък - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 19.09.2019 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 19.09.2019 г.

 


БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

6

Лекари по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, образна диагностика, нефрология, нервни болести, вътрешни болести

Висше - магистър  - Медицина, специалност

2

Лекари без специалност

Висше - магистър - Медицина

1

Специализант по неврология

Висше - магистър - Медицина

10

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

4

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра

5

Акушер

Висше - Акушерство

1

Счетоводител

Висше - Счетоводство или Финанси, 3 години стаж по специалността, компютърни умения с документ

1

Специален педагог

Висше-Специална педагогика, Социална педагогика, Психология, Социални дейности, компютърни умения и 2 г. стаж

2

Трудотерапевт

Средно, компютърни умения, 1 г. стаж

1

Ръководител на Център за трудова адаптация и социализация

Висше-Специална педагогика, Социална педагогика, Психология, Социални дейности, компютърни умения и 3 г. стаж

1

Социален сътрудник

Средно, компютърни умения, 2 г. стаж

1

Психолог

Висше - Психология, компютърни умения, 2 г. стаж

1

Инженер, конструктор

Висше  техническо, системи за проектиране CAD/CAM

1

Старши експерт "Технически инвестиционен контрол на строителството"

Висше - специалности в областта на строителството, компютърни умения, 1 г. стаж

1

Специалист , ветеринарно-санитарни дейности

Средно, компютърни умения

1

Специалист качество, полуфабрикати и готова продукция

Висше - Хранителни технологии

1

Технически секретар

Средно, компютърни умения 

1

Технически сътрудник

Средно, турски език, компютърни умения

1

Диагностик, МПС

Висше, средно - специалности от  областта на МПС, компютърни умения

1

Социален терапевт - детегледач

Средно

11

Обслужващ, магазин

Средно, основно

2

Продавач-консултант

Средно

1

Продавач, закуски

Средно, основно

2

Пекар

Средно, основно, 1 г. стаж

2

Готвач

Средно, основно, 1 г. стаж

1

Готвач в консервна фабрика

Средно - готвач

1

Помощник кухня

Средно, опит

2

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Средно, основно, начално

1

Електротехник, промишлено предприятие

Средно професионално

4

Заварчик

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

4

Шлосер-монтьор

Средно, технически умения, 2 год. стаж

3

Шлосер 

Средно, технически умения  

4

Машинен оператор, изделия от хартия

Средно, технически умения

12

Машинен оператор производство на експлозивни вещества

Средно

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения, 1 год. стаж

5

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно

2

Електромонтьор, улично осветление

Средно - ел. техник, шоф. книжка кат. "В"

1

Електромонтьор

Средно - ел. монтьор

2

Монтьор, електронно производствено оборудване

Средно

9

Монтьор, металообработващи машини

Средно техническо - машинен монтьор

3

Стругар

Средно

4

Фрезист

Средно

6

Настройчик на ММ с ЦПУ

Средно техническо, 2 г. стаж

10

Машинен оператор, металорежещи машини

Средно

8

Монтажник, изделия от метал

Средно

6

Оператор преса за метал

Средно

2

Мотокарист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

3

Кранист

Средно, правоспособност, 2 год. стаж

2

Шпакловчик

Средно, желателно с опит

1

Бояджия, изделия от дърво

Средно

28

Работник, оранжерия

Средно, основно

1

Работник, чистач на килими

Средно, 1 г. стаж, шоф. книжка кат. "В"

1

Чистач/хигиенист

Основно, почасово - 2 часа

11

Общ работник

Средно, основно, начално

 СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Учител по технологии и предприемачество и икономически дисциплини

Висше - учител по икономика

1

Ръководител, компютърен кабинет

Висше - Математика и информационни технологии

1

Възпитател

Висше - Педагогика

1

Социален работник

Висше - Социална педагогика, Социални дейности

5

Образователен медиатор

Средно, основно, компютърни умения

 ФИЛИАЛИ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" КАЗАНЛЪК 

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Ръководител група, преработваща промишленост

Висше - технология на машиностроенето, турски език, компютърни умения

1

Логопед

Висше - Логопедия

1

Рехабилитатор

Висше - Терапия и рехабилитация

1

Медицинска сестра

Висше - медицинска сестра или фелдшер

4

Образователен медиатор

Средно, основно

1

Шлосер-монтьор

Средно

1

Техник-механик

Средно

20

Машинен оператор, шиене

Основно, начално, без образование

20

Гладач, ютия

Основно, начално, без образование

9

Работник, консервна фабрика

Без изисквания

1

Работник, консервна фабрика

Без образование, подходящо само за хора с трайни увреждания /ТЕЛК над 50%/

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 19.09.2019 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

 Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа. 

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592. 

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 


ДА ПОМОГНЕМ:


Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

ВРЕМЕТО

Банер

Търси на пазара:

от 20.09.2019


Автобусно разписание:Виж