Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 22.07.2021 г.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 22.07.2021 г.


БРОЙ НЕЗАЕТИ

ДЛЪЖНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

1

2635-6003/Социален работник

Висше

 

компютърни умения

1

4110-2001/Завеждащ, административна служба

Висше (професионален бакалавър)

 

 

1

2320-5006/Учител, теоретично обучение

Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Строителство и архитектура)

 

 

2

2222-6001/Акушерка

Висше / Здравни грижи (акушерка)

 

MS OFFICE

1

2266-6001/Логопед

Висше / Здравни грижи (логопедия),Висше / Педагогика (специална педагогика)

 

специализирани програми

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра - детски профил),Висше / Здравни грижи (медицински фелдшер)

 

 

5

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

MS OFFICE

8

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2221-6001/Медицинска сестра

Висше / Здравни грижи (медицинска сестра),Полувисше / Здравни грижи (медицинска сестра)

 

 

1

2411-6002/Главен счетоводител

Висше / Икономика (Магистър по икономика)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Информатика и компютърни науки,Висше / Математика,Висше / Педагогика на обучението по ... (математика и информационни технологии)

 

 

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7022/Лекар, нефрология

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2211-7004/Лекар, вътрешни болести

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

 

1

2212-7081/Лекар, специализант

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

1

2211-7005/Лекар, педиатрия

Висше / Медицина

 

MS OFFICE

8

2264-6004/Кинезитерапевт

Висше / Медицина (кинезитерапевт)

 

 

1

2352-5006/Учител на деца с езиково-говорни нарушения

Висше / Педагогика (Логопедия)

 

 

3

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика)

 

Текстообработване, ел. таблици, ел. поща

1

2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Висше / Педагогика (НУП)

 

специализирани програми

1

2342-5011/Старши учител, подготвителна група

Висше / Педагогика (ПП или ПНУП)

 

 

2

2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас

Висше / Педагогика (предмет, изучаван в прогимназиален етап)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Биология и химия),Висше / Биологически науки (Учител по биология и химия)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и литература),Висше / Филология (Българска филология с педагогическа правоспособност)

 

Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по история),Висше / История и археология (Учител по история)

 

 

1

2120-6003/Математик

Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по математика и ИТ),Висше / Математика (учител по математика и ИТ),Висше / Информатика и компютърни науки (учител по математика и ИТ)

 

 

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по математика)

 

Компютърна грамотност

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по музика),Висше / Музикално и танцово изкуство (Учител по музика)

 

 

1

2320-5002/Учител, практическо обучение

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по туризъм и хранителни технологии)

 

Текстообработваща програма, електронни таблици, електронни презентации, Интернет

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по физика)

 

компютърни умения

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (Учител по химия и биология)

 

компютърни умения

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Педагогика на обучението по ... (физическо възпитание и спорт),Висше / Спорт (Учител по физическо възпитание и спорт)

 

 

1

2634-6001/Психолог

Висше / Психология

 

специализирани програми

1

2634-6003/Психолог, училищен

Висше / Психология (Психолог)

 

Работа с компютър, електронни таблици, текстообработка, офис пакет, ефективно използване на дигиталните технологии

1

3435-3019/Монтажист, кино, видео, телевизия

Висше / Театрално и филмово изкуство

Английски

Специализирани програми

1

4224-3002/Администратор, хотел

Висше / Туризъм

Английски

компютърни умения

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Физически науки

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Филология (Английска филология)

 

 

1

2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Висше / Филология (Българска филология),Висше / Педагогика на обучението по ... (Български език и литература)

 

Word, Excel, ел. поща

1

2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

Висше / Филология (учител по български език и литература),Висше / Педагогика (учител по български език и литература),Висше / Педагогика на обучението по ... (учител по български език и литература)

 

специализирани програми

1

2113-6001/Химик

Висше / Химически науки (Неорганична химия)

Английски

компютърни умения

10

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално

 

 

20

9329-0020/Работник, консервна фабрика

Начално,Професионален колеж,Средно,Основно,Без образование

 

 

2

5120-2001/Готвач

Начално,Средно,Основно

 

 

2

5223-2001/Продавач-консултант

Основно

 

 

2

5120-2003/Помощник-готвач

Основно

 

 

2

7318-1024/Предач

Основно

 

 

2

7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия

Основно (Производство на тестени изделия),Начално (Производство на тестени изделия),Средно (Производство на тестени изделия)

 

 

3

9321-0006/Опаковач

Основно,Начално,Средно,Висше

 

 

2

9312-0008/Работник, поддръжка

Основно,Средно

 

 

10

5162-1003/Камериер/камериерка, хотел

Основно,Средно

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Основно,Средно,Висше,Полувисше

 

 

1

8182-2004/Огняр

Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане),Средно / Електротехника и енергетика (машинист на котли с високо налягане)

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

3

8143-2002/Машинен оператор, изделия от хартия

Средно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

1

3312-5001/Кредитен специалист, банка

Средно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

2

8113-2001/Машинен оператор, сондажно оборудване

Средно

 

 

1

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

1

5120-2001/Готвач

Средно

 

 

1

4211-1012/Служител, гише в пощенска станция

Средно

 

Работа с готови програмни продукти

3

7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини

Средно

 

 

1

7522-2011/Крояч, дървени модели

Средно

 

 

1

5120-2004/Помощник-сладкар

Средно

 

 

1

9622-0001/Общ работник

Средно

 

 

5

8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница

Средно

 

 

1

5312-3001/Помощник на учителя

Средно

 

работа с програмен продукт

1

5142-2003/Маникюрист

Средно

 

 

3

4226-2003/Рецепционист

Средно

 

Работа с компютър

8

5329-1002/Водолечител

Средно

 

 

3

8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил

Средно

 

 

3

5132-2001/Барман

Средно

 

 

2

9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана

Средно

 

 

10

9412-0003/Работник, кухня

Средно

 

 

2

5151-1002/Пиколо

Средно

 

 

1

7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради

Средно

 

 

10

5131-2004/Сервитьор

Средно

 

 

5

4224-3002/Администратор, хотел

Средно

Английски

 

1

6113-1002/Градинар

Средно

 

 

1

7318-1015/Работник, развлачване на влакна/текстил

Средно

 

 

1

7233-2027/Монтьор, текстилно оборудване

Средно

 

 

4

5120-2003/Помощник-готвач

Средно

 

 

1

4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон)

Средно

 

 

1

5223-2001/Продавач-консултант

Средно (Желателно е кандидата да има познания по устройството на автомобила.)

Английски

Бази данни

1

8331-2002/Шофьор, автобус

Средно (категория Д)

 

 

1

7233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

Средно (монтьор на машини и съоръжения),Висше / Машинно инженерство (монтьор на машини и съоръжения)

 

 

2

8344-2004/Водач, мотокар

Средно (Свидетелство за правоспособност на мотокар/електрокар)

 

 

3

5419-2007/Спасител, басейн

Средно / Здравни грижи (Професионална квалификация воден спасител)

 

 

4

5169-3009/Масажист

Средно / Здравни грижи (професионална квалификация масажист),Професионален колеж / Здравни грижи (професионална квалификация масажист)

 

 

1

7223-2041/Фрезист

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

1

7223-1015/Стругар

Средно / Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

3

8172-2002/Машинен оператор, банциг

Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

 

 

2

2635-6010/Специалист в социална услуга

Средно / Социална работа с деца и младежи

 

 

1

2411-4005/Старши счетоводител

Средно / Финанси, банково и застрахователно дело (Финансово- счетоводна дейност)

 

Добри умения за работа с компютър.

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

 

 

1

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (кулинар-готвач)

 

 

2

3434-2001/Главен готвач

Средно / Хранителни технологии (професионална квалификация главен готвач)

 

 

2

5120-2001/Готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач)

 

 

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно / Хранителни технологии (Професионална квалификация Готвач, Помощник готвач)

 

 

2

5120-2003/Помощник-готвач

Средно,Начално,Основно

 

 

3

8157-2001/Машинен оператор, гладене в пералня

Средно,Основно

 

 

3

5223-2001/Продавач-консултант

Средно,Основно,Висше,Полувисше

 

 

15

5322-1002/Личен асистент

Без образование

 

 

15

7318-1017/Работник, сортировач

Без образование,Начално,Основно

 

 

 ТРАЙНО НЕЗАЕТИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 22.07.2021 г. 

Дирекция "Бюро по труда" Казанлък няма обявени трайно незаети свободни работни места.

Забележка: Съгласно чл.13 ал.2 от ППЗНЗ, Дирекциите ”Бюро по труда” обявяват списък на свободните работни места без оповестяване на работодателя и неговия адрес. Клиентите на ДБТ Казанлък могат да получат пълна информация за свободните работни места от трудовите посредници, ако отговарят на изискванията на работодателите и имат регистрация като активно търсещи работа

За заявяване на работни места на интернет страницата на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg/ е реализиран интерфейс за подаване на заявка за СРМ от работодател. Допълнителна информация за тази възможност на тел. 0431/64592.

 ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - КАЗАНЛЪК

БУЛ. "АЛ. БАТЕНБЕРГ" № 4, ЕТ. 4 СТ.5

КАЗАНЛЪК 6100

e-mail: dbt905@mbox.contact.bg

 
Банер

Виж!


ФИКСИНГ БНБ

coronavirus.bg


ВРЕМЕТО

Автобусно разписание:Виж